ثبت شرکت

sabte_sherkat

 

ثبت شرکت

شما با ثبت شرکت و برند خود می‎توانید تجارت خود را جهانی‌ کنید. خوشبختانه ثبت شرکت در اسپانیا خیلی‌ راحت بوده و نیاز به مدارک خاصی‌ ندارد شما با پاسپورت و شماره شناسایی اسپانیایی می‎توانید شرکت با مسئولیت محدود ثبت نمایید.

 

مراحل ثبت شرکت:

♦  انتخاب ۵ اسم و استعلام از اداره ثبت.

♦  سپرده نمودن سرمایه اولیه شرکت در بانک و افتتاح حساب بانکی‌ به نام شرکت (حداقل ۳ هزار یورو)

♦  مراجعه به دفترخانه و تنظیم اساسنامه و شرکت نامه

♦   ارسال اساسنامه به اداره ثبت شرکتها و ثبت کردن آن‌.

 

مالیات‌های شرکت:

شما در اسپانیا زمانی‌ مالیات پرداخت می‌کنید که فعالیت سودآوری داشته باشید و تا زمانی‌ که فعالیت نداشته باشید سالیانه حدود ۴۰۰ یورو جهت تنظیم دفاتر و ارائه آن به اداره دارائی پرداخت می‌کنید.