اخذ ویزا

اخذ ویزا

انواع اقامت

اجازه رسمی برای اقامت موقت

اقامت موقت به شخص خارجی اجازه می دهد تا در کشور اسپانیا برای مدتی که بیش از ۹۰ روز و کمتر از ۵ سال اقامت گزیند .

این اجازه برای افرادی است که قصد هیچگونه فعالیت انتفاعی را نداشته و زمانی که درخواست برای ویزا به سفارتخانه اسپانیا در کشور محل اقامت شخص خارجی داده می شود ، اعطا می گردد . ویزای داده شده اجازه اولیه اقامت را به ضمیمه خود خواهد داشت و از زمان ورود به کشور اسپانیا که در گذرنامه ثبت می شود محاسبه خواهد گردید . روشن ساختن این نکته مهم است . زمانی که ویزا اعطا می شود شخص خارجی باید شخصا ظرف مدت یکماه از زمان اطلاع ان ویزا را گرفته ، در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که وی ویزای اعطا شده را نخواسته و بایگانی خواهد شد .

شخص خارجی باید ظرف مدت مندرج در ویزا ، که بیش از ۳ ماه نخواهد بود به کشور اسپانیا وارد شود . زمانی که وارد کشور اسپانیا می شود ، باید شخصا و در مدت یکماه برای کسب کارت شناسایی افراد خارجی نیز ( Tarjeta de identidad de Extranjero ) در خواست کرده که برای مدت معتبر مندرج در اجازه اقامت موقت برای شخص خارجی صادر خواهد شد .

اجازه اولیه برای اقامت موقت یکسال اعتبار دارد و می تواند تمدید گردد ، به شرطی که برای تجدید مدت آن حداکثر تا ۵ سال درخواست گردد .

به منظور کسب اجازه ویزا و اجازه اقامت موقت طولانی تر ، شخص خارجی باید مدارم زیر را به درخواست خود الصاق نماید :

– گذرنامه معتبر : با حداقل اعتبار یکساله .

– در صورتی که متقاضی به سن قانونی رسیده ، برگه عدم سوء پیشینه ، صادره توسط کشور مبدا یا از کشورهایی که شخص خارجی در مدت ۵ سال اخیر سکونت داشته است .

– گواهی پزشکی .

– مدارکی دال بر تامین منابع مالی کافی برای تامین هزینه خود یا در صورتی که همراه با خانواده همگی به اسپانیا سفر می کنند ، برای تامین هزینه زندگی کلیه افراد خانواده ، در طول مدتی که آنها بدون شغل در اسپانیا اقامت خواهند داشت .

اقامت دائم

زمانیکه شخص خارجی با داشتن اجازه اقامت قانونی و پیوسته به مدت ۵ سال در کشور اسپانیا سکونت داشته باشد ، وی حق سکونت نامحدود در اسپانیا را کسب کرده است ، و همچنین حق دارد تا بدون محدودیت و در شرایط مساوی با شهروندان اسپانیایی به انجام کاری اشتغال پیدا کند .

به منظور کسب اقامت دائم ، لازم است که شخص خارجی در طول مدت ۵ سال سکونت لازمه بیش از ۶ ماه به طور یکجا از کشور اسپانیا خارج نبوده و همیشه کلا دوره های غیبتش بیش از یکسال طول نکشیده باشند .

اجازه اقامت دائم به اشخاص خارجی که بتوانند حداقل یکی از موارد زیر را به اثبات برسانند اعطاء خواهدشد :

– ذینفع از یک صندوق بازنشستگی که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ گردد .

– ذینفع از شخصی به دلیل ناتوانی مطلق دائم که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ شده ، به قدر کافی قادر به تامین خود و همچنین خانواده همراه او باشد .

– متولد اسپانیا و زمان ابراز داشتن شرایط اقامت قانونی و پیوسته حداقل در طول مدت ۳ سال متوالی و بلافاصله قبل از درخواست ، به سن قانونی رسیده باشد .

-شخص اسپانیایی الاصل و اگر پس از آن ملیت اسپانایی اش را از دست داده باشد .

-پس از رسیدن به سن قانونی در طول مدت ۵ سال بلافاصله قبل از درخواست اقامت دائم تحت سرپرستی اولیاء اسپانیایی باشد .

– افراد بی خانمان ( بدون داشتن ملیت تابعه یک کشور در دنیا ) و افراد پناهنده که به همین ترتیب شناخته شوند .

-اشخاص خارجی که به طریقی مشخص و ممتاز به پیشرفت اقتصادی ، علمی با فرهنگی کشور اسپانیا یا مناطق برون مرزی اش کمک کرده باشند .

درخواست اقامت باید حاوی مدارکی باشد که درخواست بر اساس آنها قرار می گیرد . رویه درخواست قانونی ظرف مدت ۳ ماه از زمان ارائه درخواست پاسخ داده خواهد شد . زمانیکه پاسخ ابلاغ می شود ، شخص خارجی یکماه فرصت دارد تا برای گرفتن کارت شناسایی افراد خارجی ( Tarjeta de identidad de Extranjero ) تقاضا کند .

دارندگان این اجازه اقامت دائم باید هر ۵ سال یکبار ، ۶۰ روز زودتر ( تعطیلات شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات بانکها محاسبه می شوند ) از تاریخ انقضای چنین اجازه ای و پرداخت مالیاتهای چنین اجازه ای برای پرداخت آن اقدام کنند .

اقامت بر مبنای شرایط خاص

اجازه اقامت موقت در صورتی اعطا می شود که یکی از شرایط خاص زیر فراهم شود :

– دلایلی برای ارشدیت کاری : تمای اشخاص خارجی که بتوانند اقامت دائم و پیوسته در اسپانیا را در طول مدت حداقل دو سال و همیشه در صورت داشتن عدم سوء پیشینه در اسپانیا و کشور مبدا خود ، و روابط شغلی که طول مدتش کمتر از یکسال نبوده را به اثبات برسانند .

– دلایلی برای دسترسی به بازار کار : این اجازه به افرادی اعطاء می شود که اقامت خود در اسپانیا برای حداقل مدت ۳ سال همیشه با داشتن قراردادی شغلی که با کارفرما امضا شده و کارمندی برای مدت یکسال ، در هنگام درخواست ، با داشتن عدم سوء پیشینه در اسپانیا و کشور مبدا خود که روابط خویشاوندی ( همسر ، فرزندان و والدین ) با دیگر اشخاص خارجی مقیم را به اثبات رسانیده یا از طریق گزارش کتبی شهرداری که وابستگی اجتماعی آنها را احراز نماید ، به اثبات برسانند .

– دلایلی برای رواط : آنهایی که ادعای فرزندی پدر یا مادر اسپانیایی الاصل را به اثبات برسانند .

– دلایلی برای پشتیبانی بین المللی : این اجازه به افرادی اعطا می شود که قربانیان مهاجرت غیر قانونی ، تبعیض به خاطر عقیده ، دین ، باورهای مذهبی ، وابستگی گروهی اخلاقی ، نژادی ، جنسیتی ، انتخاب جنسیتی ، موقیعیت های مشابه ، بیماری ، معلولیت و غیره ، افرادی که قربانیان خشونت گرایی بوده ، دارای بیماری غیر قابل علاج در کشور خود بوده و آنهاییکه مهاجرت از کشور مبداء خود را به دلیل خطر امنیتی و خطر از ناحیه خانواده شان به اثبات برسانند

– دلایل منافع عامه یا امنیت ملی : در این گونه موارد اجازه های اعطا شده به مدت یکسال بوده و می توانند برای همان زمان تجدید شوند .

اجازه اقامت موقت تحت شرایط استثنایی نیازمند درخواست ویزا نبوده و باید مستقیما توسط شخص خارجی درخواست شود ..

درخواست با الصاق مدرک رسمی زیر صورت می گیرد :

– کپی از گذرنامه یا سند معتبر برای ورود به کشور اسپانیا با حداقل اعتبار چهار ماهه در موارد استثناء ( پناهنده یا مورد کمک ) ، وضعیت گذرنامه منقضی را می تواند معتبر کند .

– اسناد توجیه کننده شرایط استثنایی که به وسبله آن بتوان این نوع اقامت را اختیار کرد .

– گواهی پزشکی رسمی

– سه عدد عکس به اندازه گذرنامه

شخص خارجی به مدت یکماه از هنگام اطلاع از اعطای اجازه اقامت موقت فرصت دارد تا برای گرفتن کارت شناسایی افراد خارجی ( Tarjeta de identidad de Extranjero ) تقاضا کند .

اعضای خانواده ایی که دوباره بهم می پیوندند

بهم پیوستن اعضای خانواده حقی است که به افرادی که به صورت قانونی در کشور خود زندگی کرده کمک کرده و بدینوسیله برایشان را به وجود می آورد تا به کشور اسپانیا به عنوان موارد زیر به خویشاوندان مستقیم خود بپیوندد :

– زن / شوهر : در این مورد الزامی هست تا آنها از هم جدا نشده و ازدواجشان کاملا قانونی باشد .

– فرزند شخص مقیم و زن / شوهر ، از جمله آنهایی که به فرزندی سپرده شده اند ، همیشه در مواردیکه آنها زیر ۱۸ سال سن داشته یا معلول بوده و هرگز ازدواج نکرده باشند .

– فرزندان زیر ۱۸ سال یا معلول در صورتیکه شخص خارجی نماینده ( سرپرست ) قانونی باشد .

– اجداد ( پدر یا مادر ) شخصی که قصد پیوستن به خانواده اش را دارد یا زن / شوهر در صورتیکه آنها مسئول نگهداری از اجداد باشند و دلایلی وحود داشته باشد که سکونت آنها را در اسپانیا توجیه کند .

در مورد احراز این حق ، شخص خارجی باید درخواستی مبنی بر اجازه اقامت برای بهم پیوستن خانواده به نفع اعضای خانواده اش بنماید . شخص خارجی باید اثبات کند که وی همچنین از حمایت مالی و مسکن مناسب برای فراهم آوردن ضروریات تمای اعضای خانواده هنگامیکه در اسپانیا هستند ، برخوردارست .

به منظور درخواست برای به هم پیوستن لازم است تا :

– درطول مدت حداقل یکسال در اسپانیا به طور قانونی سکونت داشته باشد .

– برای کسب اجازه اقامت حداقل یک یکسال دیگری هم سکونت داشته باشد .

زمانیکه درخواست بتواند پذیرفته شود ، مقامات اجازه اقامت را به اعضای آن خانواده ای که قصد بهم پیوستن را دارد اعطا می کنند . طول مدت این اجازه مساوی با طول مدت اقامت معتبری است که شخص خارجی دارد .

زن / شوهر می توانند اجازه اقامتی مستقل از اجازه ای کسب کنند که شخص با قصد پیوند مجدد با خانواده دارا می باشد در صورتیکه :

– وی دارای اجازه کار باشد .

– وی اثبات کند که با زن / شوهر در طول مدت دو سال مشترکا زندگی کرده اند .

این دوره در صورتی می تواند کاهش پیدا کند که شرایط مشابهی وجود دارد که آنها را توجیه می کند . از سوی دیگر ، فرزندان شخص با قصد پیوند مجدد با خانواده می تواند اجازه اقامت مستقلی کسب کند اگر :

– سنشان بیشتر از ۱۸ سال رسیده باشد .

– اجازه انجام کار کسب کنند .

اگر شما مایل به دریافت ویزا به منظور پیوند مجدد با خانواده هستید ، قبل از اینکه عضو خانواده درخواست ویزای خود را ارائه دهد ، باید به اداره محل زندگیتان مراجعه و درخواست گزارش پشتیبانی برای احراز شرایط لازم کرده ، مبنی بر اینکه شما دارای اجازه اقامتی هستید که تا به الان تجدید گردیده است .

سکونت فرزندان والدین خارجی که در اسپانیا متولد شده اند .

فرزندان والدین خارجی متولد اسپانیا که بطور قانونی در این کشور اقامت دارند ، به طور خودکار همان نوع اجازه اقامت والدین خود را ، بدون نیاز به استثناء از ویزا ، دریافت می نماید .

تجدید کردن اجازه اقامت

اجازه های اقامت می توانند تجدید شوند اگر شرایط شخصی و اقتصادی تغییر نکرده یا شرایط تازه تجدید اجازه را تصدیق کند .

تجدید اجازه اقامت ، باید مستقیما توسط شخص خارجی ظرف مدت حداقل ۶۰ روز ( با محاسبه تعطیلات شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات بانکها ) هنگام انقضای اعتبار درخواست گردد . ارائه این تقاضا به طور خودکار اجازه اعتبار را تمدید می کند . قبل از اینکه پرونده متقاضی مورد مطالعه قرار گیرد .در موردیکه اجازه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ارائه پاسخ داده نشود ، به این معنی استنباط می شود که مطلوب شما اجازه تجدید شده است . سپس شخص خارجی مدت یکماه فرصت دارد تا برای تجدید کارت شناسایی اقدام کند .

اجازه تجدید شده به مدت دو سال معتبر است مگر اینکه قرار باشد اجازه اقامت دائم اعطا شود .

انقضای مجوز

اعتبار مجوز های اقامت منقضی خواهند شد :

بدون ابلاغ اداری یا موارد مشابه زیر :

برای مدتیکه هنگام اعطایشان مقرر شده است .

هنگامیکه دارنده سریعا آن را انکار کند .

هنگامی که شخص خارجی طی مدتی بیشتر از شش ماه پیوسته خارج از اسپانیا باشد .

با تصویت به اثبات رسیده مسئول دولتی که اجازه را اعطا کرده هنگامیکه یکی از موارد زیر در میان باشد :

– شخص خارجی مقیم دیگر تحت پوشش پشتیبانی مالی کافی ، مساعدت بهداشتی یا مسکن مناسب نباشد

– تغییر یا از دست دادن ملیت ، بدون پیشداوری مبنی بر اینکه اجازه تازه اقامت بنابر شرایط تازه اعطا می شود .

شرایط مطلوب برای اعطای اقامت بکار رفته از بین بروند .

اطلاعات داده شده توسط شخص خارجی کذب باشند .

نداشتن گذرنامه معتبر مگر اینکه بتوانند ترتیبات لازمه برای تجدید آنرا به اثبات برسانند .

زن / شوهر اعضای خانواده که توانسته اجازه اقامت در اسپانیا را به دلایلی مشابهی کسب کنند ، اقامت را حفظ خواهند کرد حتی اگر ارتباطات خانوادگی که بوسیله آن آنها حق اقامت را گرفته اند از بین رفته باشد .

مجوزهای کار برای ملیتهای غیر – اروپا

اطلاعات عمومی

اشخاص خارجی جامعه غیر اروپایی که قصد کار کردن در اسپانیا را دارند باید مجوز کار را پس از کسب ویزا و قبل از مهاجرت به قصد کار در اسپانیا گرفته باشند ، آنها برای ویزا در کنسولگری اسپانیا در کشور مادریشان تقاضا خواهند داد .

تقاضا برای مجوزهای کار در اداره مهاجرین ( Oficinas de Exteranjeros ) یا در اداره ایالتی وزارت کار ( ِDelegasion provincial del ministerio de trabajo ) صورت می گیرد ، اگر متقاضی خارجی در قلمرو کشور اسپانیا باشد . اگر متقاضی خارجی در قلمرو کشور اسپانیا باشد . اگر متقاضی خارجی در کشور اسپانیا نیست ، تقاضای مجوز کار در اداره کنسولگری کشور مادری شخص خارجی صورت خواهد گرفت .

ادارات کار ایالتی ( استانی ) ( Asuntos Sociales Direcciones Provenciales de Terabajo, Seguridad Socialy) صدور یا عدم صدور مجوز کار را تعیین خواهند کرد .

مدارکی که باید هنگام درخواست مجوز کار ارائه دهید

مدارکی که هنگام تقاضای مجوز کار از شما درخواست می شود تا ارائه دهید از قرار زیر هستند :

– اگر کارمند هستید :

۱ – کپی از گذرنامه معتبر شما

۲ – گواهی عدم سوء پیشینه صادره توسط مسئولین قضایی / انتظامی کشور مادری شخص خارجی ، مگر اینکه هنگام تقاضای ویزا همین مدرک ارائه شده یاشد .

۳ – گواهی پزشکی رسمی

۴ – سه عدد عکس به اندازه گدرنامه

۵ – شماره ثبت مالی ( CIF یا NIE ) و شماره ثبت تامین اجتماعی کارفرما

۶ – پیشنهاد کار جاییکه شرایط بازار کار وجود داشته باشد .

۷ – توصیف کامل شغل و فعالیت شرکت

۸ – اثبات عدم اعسار ( قدرت پرداختن دیون ) کارفرما نیز می تواند مورد نیاز باشد .

– اگر به عنوان خویش – فرما کار می کنید :

۱ – کپی از گذرنامه معتبر شما

۲ – گواهی عدم سوء پیشینه صادره توسط مسئولین قضایی / انتظامی کشور مادری شخص خارجی ، مگر اینکه هنگام تقاضای ویزا همین مدرک ارائه شده باشد .

۳ – گواهی پزشکی رسمی

۴ – سه عدد عکس به اندازه گدرنامه

۵ – توصیف کامل شغل و فعالیت شرکت

۶ – اثبات شایستگی شغلی شخص خارجی یا اینکه وی دارای شرایط لازم برای انجام فعالیت حرفه ای در اسپانیا می باشد ، مانند مجوزهای قانونی برای انجام فعالیت یا ثبت در نظام تامین اجتماعی اسپانیا و همچنین شماره NIE شما

۷ – هرگونه مدرک دیگری که دولت اسپانیایی گاه به گاه نیاز داشته باشد

انواع مجوزهای کار

– جایی که شخص خارجی کارمند است :

۱ – مجوز کار درجه A : برای کار فصلی یا با زمان محدود . این مجوز ممکن است یک قرارداد خاص یا یک ناحیه جغرافیایی خاص را به دنیال داشته باشد . حداکثر طول مدت آن ۹ ماه است ، که شامل تجدید کردن هم می شود .

۲ – مجوز کار درجه B : این مجوز امکان کار در یک حرفه خاص ، فعالیت و ناحیه جغرافیایی برای حداکثر مدت یکسال را برای شخص خارجی فراهم می آورد .

۳ – مجوز کار تجدید شده درجه B : این مجوز برای دارندگان مجوز کار اولیه B زمانی صادر می شود که مجوز اولیه آنها منقضی گردد . این مجوز او را شایسته انجام انواع حرف یا فعالیتها در ظرف حداکثر مدت دو سال می کند .

۴ – محوز کار درجه C : این مجوز برای دارندگان محوز کار تجدید شده درجه B هنگامیکه اعطا می شود که مدت آن سپری شده باشد . این مجوز کارگر خارجی را شایسته انجام هر گونه فعالیت حرفه ای در سراسر قلمرو کشور اسپانیا می کند .

جاییکه شخص خارجی کارگر خویش – فرما است

۱ – مجوز کار اولیه درجه D : برای انجام فعالیت خاصی برای مدت حداکثر یکسال . مسئولین اسپانیایی می توانند این مجوز را محدود به ناحیه جغرافیایی خاصی نمایند .

۲- مجوز کار تجدید شده درجه D : این مجوز به دارندگان مجوز کار اولیه درجه d هنگامی اعطا می شود که مدتش سپری شده باشد . این مجوز او را شایسته انجام فعالیتهای حرفه ای گوناگون برای مدت حداکثر دو سال می نماید . مسئولین کار اسپانیا می توانند این مجوز را به ناجیه جغرافیایی خاصی و یا به یک فعالیت خاصی محدود نمایند .

۳ – مجوز کار اولیه درجه E : این مجوز به دارندگان مجوز کار تجدید شده درجه D هنگام سپری مدت اعتبارش اعطا می شود . این مجوز کارگر خارجی را شایسته انجام هر گونه فعالیت حرفه ای در سراسر قلمرو اسپانیا برای مدت حداکثر ۳ سال می نماید .

جاییکه شخص خارجی یکی کارمند یا یک خویش – فرماست

۱ – مجوز کار درجه F برای انجام فعالیتهای حرفه ای درون مرزهای اسپانیایی است ، به شرط اینکه مراحعت روزانه کاگران به مرزهای خارجی یعنی محل سکونت عادی آنها وجود دارد . این مجوز برای مدت حداکثر ۵ سال صادر شده و پس از آن می تواند تجدید شود .

۲ – مجوز کار دائم : این نوع مجوز به کارگر خارجی امکان انجام هرگونه فعالیت حرفه ای را در جایی که شایستگی اش را دارد ، میدهد . دارندگان مجوزهای C یا E می توانند هنگام سپری شدن مجوزشان این نوع مجوز را دریافت نمایند .

۳ – مجوز کار فوق العاده : این مجوز برای شهروندان خارجی غیر – اروپایی اعطا می شود که به پیشرفت فرهنگی و اقتصادی اسپانیا کمک کرده اند . این مجوز به کارگر خارجی امکان انجام هرگونه فعالیت حرفه ای در سرتاسر قلمرو اسپانیا در هر جایی که شایستگی آنرا داشته باشد ، میدهد . این مجوز هر ۵ سال یکبار باید تجدید شود